Buhalterinės apskaitos paslaugos

Buhalterinės paslaugos mažoms ir vidutinėms įmonėms:

 • Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas valstybinėms institucijoms;
 • Finansinių ataskaitų (metinių, tarpinių) rengimas (RC, bankams, kreditoriams);
 • Konsultuojame buhalterijos ir mokesčių apskaitos klausimais;
 • Pirminių apskaitos dokumentų registravimas;

Apskaitą vykdome įvairaus tipo įmonėms: UAB, MB, VšĮ, IĮ, Individualios veiklos pagal pažymą apskaita.

Finansinė apskaita:

Pirminių apskaitos dokumentų tvarkymas pagal Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus, finansinių ataskaitų ir mokesčių deklaracijų kontroliuojančioms institucijoms rengimas ir teikimas. Darbai atliekami laikantis LR įstatymų ir reikalavimų, reaguojant į pasikeitimus ir naujoves.

Personalo procedūros:

 • Personalo įdarbinimo, atleidimo procedūros, einamieji reikalai susiję su personalo klausimais;
 • Įsakymų formulavimas
 • Visų tipų atostogų tvarka ir dokumentacija.
 • A1 formų užsakymas ir kontroliavimas.

Darbo užmokesčio procesų valdymas:

 • Darbo užmokesčio, ligos, atostogų apskaičiavimas;
 • Atostogų rezervo apskaičiavimas;
 • Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas;
 • Darbo užmokesčio pažymų rengimas;
 • Periodinių išskaitų iš darbo užmokesčio apskaita;
 • Komandiruočių skaičiavimas;
 • Užsienio šalių GPM skaičiavimas.

Finansinių ataskaitų rengimas:

 • Metinės finansinės atskaitomybės parengimas registrų centrui.
 • Pagal kliento pageidavimą, mėnesinių ataskaitų rengimas.
 • Finansinių ataskaitų rengimas finansinėms institucijoms. 

Konsultacijos mokesčių ir apskaitos klausimais:

 • Teikiame mokesčių konsultavimo paslaugas einamaisiais ir sudėtiniais mokesčių klausimais.
 • Informuojame apie aktualiausius pasikeitimus. 
 • Konsultuojame pelno mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio, nekilnojamo turto mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio klausimais. Su darbo santykiais susijusiais mokesčiais. 
 • Individualios veiklos ar verslo liudijimo klausimais.

Kitos paslaugos:

 • Atliekame vidinio/išorinio audito pravedimą (nuo auditorių suradimo iki audito išvados gavimo);
 • Suteikiame pagalbą atidarant/uždarant/bankrutuojant įmonei;
 • Apleistos buhalterijos tvarkymas;
 • Vienkartinis mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas valstybinėms institucijoms;
 • Atliekame pavaduojančio buhalterio funkciją.